Spillere

Alle spillere

Hvilke serie
SpillerFra startsorter i synkende rekkefølgeByttet innTotaltMål
Lars Herlofsen325
Vegard Braathen311142
Per Geir Digre336
Tommy Bertheussen314
Nils Nilsen33
Gunnar Lund314
Antti Kusimala33
Sigurd Grønli313162
Marin Orsulic347
Kjell Halleraker347
Thomas Holm3811
Fredrik Michalsen38114
Mads Reginiussen321241
Henri Myntti4610
Bjørnar Paulsen441
Hardy Andreassen44
Ragnvald Pedersen442
Jo Nymo Matland44
Bryan Rojas48122
Jan Magne Johansen441
Espen Minde419236
Harry Olsen44
Ingolf Iversen44
Oliver Kjærgaard4484
Sverre Nilsen415

Sider