Spillere

Alle spillere

Hvilke serie
Spillersorter i stigende rekkefølgeFra startByttet innTotaltMål
Bjørge Løkås112
Bjarte Flem1451451
Bjarne Iversen213
Bjarne Hermandsen1818
Bjarne Dahl1818
Birger Olsen1616
Birger Larsen66
Bergethon Johansen662686
Benny Lekstrøm74175
Benjamin Kibebe572595
Bård Karlsen83114
August Mikkelsen53136616
Arve Henriksen11
Arve Antonsen102710918
Artem Sokol5510
Aron Sigurðarson3315487
Arnulf Olsen22
Arnulf Hartvigsen11
Arnt Hugo Lund138314120
Arnold Jensen939330
Arnfinn Sivertsen11112
Arne Vidar Moen264927312
Arne Sæther714752
Arne Olsen116116
Arne Nordang55551

Sider