Spillere

Alle spillere

Hvilke serie
SpillerFra startByttet innTotaltsorter i stigende rekkefølgeMål
Trond Soleng33
Thomas Braaten33
Bjarne Iversen213
Vieux Sane33
Antti Kusimala33
Mehdin Dioury123
ElHadj Sega Ngom33
Keijo Huusko33
Nils Nilsen33
Halvard Olsen22
Jens Harald Eilertsen1122
Tomas Stabell112
Leif Jessen22
Bjørnar Adolfsen221
Eivind Bjerkaas22
Bjørn Harald Moen22
Arnulf Olsen22
Sverre Lennart Isaksen112
Kevin Harmse112
Gunnar Gamst112
Harald Johnsen22
Håvard Karsen22
Per Munkerud22
Lars Iversen222
Trond Agnar Hansen22

Sider