Spillere

Alle spillere

Hvilke serie
SpillerFra startByttet innTotaltsorter i synkende rekkefølgeMål
Per Geir Digre336
Alf Harald Jørgensen66
Knut Bellika662
Odd Jensen66
Tommy Olsen516
Knut Erik Olsen6171
Knut Liljedahl77
Simen Møller1671
Jørgen Tengesdal6174
John Jensen771
Nils Olav Hagen5271
Anton Johansen77
Carsten Olsen77
Koen Schockaert5271
Espen Olavsen257
Kjell Halleraker347
Marin Orsulic347
Kjell Berg437
Kim Larsen1672
Henrik Nordnes257
Aidan Barlow6172
Roger Nilsen347
Bowar Karim1781
Halvdan Kræmer88
Jade North88

Sider