Spillere

Alle spillere

Hvilke serie
SpillerFra startByttet innTotaltsorter i synkende rekkefølgeMål
Arnulf Olsen22
Kevin Harmse112
Espen Isaksen112
Bjarne Iversen213
Vieux Sane33
Antti Kusimala33
Mehdin Dioury123
ElHadj Sega Ngom33
Keijo Huusko33
Trond Soleng33
Nils Nilsen33
Kjell Høiberget33
Thomas Braaten33
Sturla Solhaug224
Gunnar Lund314
Harry Olsen44
Tommy Bertheussen314
Ingolf Iversen44
Lars Nymo Trulsen134
Petter Larsen44
Ståle Johansen224
Pål Ellingsen44
Christer Johnsgård1342
Morten Giæver224
Lars Henrik Andreassen134

Sider