Spillere

Alle spillere

Hvilke serie
SpillerFra startsorter i synkende rekkefølgeByttet innTotaltMål
Nils Nilsen33
Antti Kusimala33
Per Geir Digre336
Sigurd Grønli313162
Mads Reginiussen321241
Kjell Halleraker347
Marin Orsulic347
Thomas Holm3811
Fredrik Michalsen38112
Kjell Høiberget33
Roger Nilsen347
Gunnar Lund314
Sverre Nilsen415
Oliver Kjærgaard4484
August Mikkelsen412161
Petter Larsen44
Pål Ellingsen44
Aage Hansen443
Jan Ivar Jensen4152
Henri Myntti4610
Kjell Berg437
Bjørnar Paulsen441
Hardy Andreassen44
Ragnvald Pedersen442
Jo Nymo Matland44

Sider