Spillere

Alle spillere

Hvilke serie
SpillerFra startsorter i synkende rekkefølgeByttet innTotaltMål
Tommy Bertheussen314
Antti Kusimala33
Lars Herlofsen325
Fitim Azemi331
Per Geir Digre336
Mads Reginiussen321241
Sigurd Grønli311142
Roger Nilsen347
Marin Orsulic347
Kjell Halleraker347
Kjell Høiberget33
Thomas Holm3811
Fredrik Michalsen38112
Gunnar Lund314
Sverre Nilsen415
Oliver Kjærgaard4484
Petter Larsen44
Pål Ellingsen44
Henri Myntti4610
Aage Hansen443
Bjørnar Paulsen441
Jan Ivar Jensen4152
Hardy Andreassen44
Artem Sokol448
Ragnvald Pedersen442

Sider