Kretsserie 1934: Tromsø IL - Mjølner

Kampen mellom Mjølner og Tromsø Idrettslag kan neppe innregistreres som blandt de  spennende. Den var endog til sine tider drepende kjedelig og så istykkerrevet at det er umulig å gi et klart bilde av dens forløp. Det var perioder spillerne konkurerte om hvem som kunde sparke ballen høiest eller lengst utenfor bakken på nersiden. Samspill så man svært lite av. Det var de moderne "addresseløse forsendelser" som Postvesnet nylig har innført som var fremherskende på begge lag, men særlig på Tromsø-laget.

 Det var riktig at Narvik fikk seieren, fordi Mjølner-spillerne var i bedre form og hadde bedre ballbehandling.  Tromsø-laget hadde nu som før , mange fine spillere, individuelt sett, men ingen av dem fortjener offentlig påskjønnelse, fordi de så totalt neglisjerte samspillet og kun stolte på sig selv.  Felles for lagene var at de savnet en kyndig leder.

Utarbeidet av Per Salomonsen (kilde:Dagbladet Tromsø).

Oppdatert: 03.07.2003

Del dette: